Balada o bilansu

4 februara, 2017 u rubrici Opančarski dnevnik

Ima jedan vic, bugarski, još iz vremena INFORMBIRO-a:

  • Objavili Bugari da će se u bioskopu prikazivati film pod nazivom „Baba dala vojniku“, švedski, seksualni.
  • Uskoro je usledila ispravka – Nije švedski, nego sovjetski.
  • Potom je usledila i druga ispravka – Nije seksualni, nego socijalni.
  • I na kraju – nije „Baba dala vojniku“, nego „Balada o vojniku“.

A ovo je naša savremena verzija tog vica:

  • Najpre je objavljeno da smo posle mnogo godina po bilansu za 2016. godinu imali budžetski suficit od pet milijardi dinara.
  • Potom je usledilo obaveštenje da je budžetski suficit Srbije od pet milijardi dinara na kraju 2016. godine anuliran uključivanjem u javni dug obaveza “Petrohemije” prema NIS-u od 13 milijardi dinara, tako da je na kraju godine iskazan minus od 7,9 milijardi dinara.
  • Zatim je Ministarstvo finansija objasnilo i to da kada se u rashode uključe i “projektni zajmovi” (šta god to značilo?), koji u 2016. godini nisu bili deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, budžetski deficit iznosi 33,7 milijarde dinara,
  • a na kraju i to da su kapitalni rashodi finansirani iz “projektnih zajmova” bili veći za 10,4 milijarde dinara u odnosu na prethodnu godinu.

Očekujemo saopštenje Ministarstva finansija pod naslovom – Balada o bilansu.

Dragiša Čolić, 03.02.2017.