Inform(biro)er – priča o ludom i zbunjenom VI

1 oktobra, 2014 u rubrici Opančarski dnevnik

Zauzet zlom koje je snašlo advokate u režiji radikalnog ministra pravde Nikole Selakovića,  zapostavio sam pisanje opančarske hronike, pa ne stigoh da se osvrnem na pisanje „Informera“, odanog glasila vladajuće napredne stranke. Elem, taj list je odlučio da „istraži“ „zašto zapravo štrajkuju advokati“, pa je u broju od 25. Septembra, sa najavom na prvoj strani – ZAŠTO ADVOKATI NEĆE DA PLAĆAJU POREZ i naslovom – PAUŠALNI BOGATAŠI, na 4. strani, rezervisanoj za UDARNE VESTI i glavnim naslovom – BAŠ LICEMERNO – TRULI BOGATAŠI NA PAUŠALU, a potom udarna teza: „Advokati godinama plaćaju skandalozno mali porez, a sada su celu državu blokirali da bi sprečili da on bude povećan“. U potpisu EKIPA INFORMERA. E, vala ga preteraste, pa makar na čelu te ekipe bio Dragan J. Vučićević, lično.

       Bezočno povećanje poreza advokatima nije bilo neposredni povod ovom najnovijem štrajku advokata, već oduzimanje najvećeg broja klasičnih poslova advokature koje advokati tradicionalno obavljaju ne samo kod nas već u svim zemljama i svim pravnim sistemima sveta i predaja tih poslova u isključivu nadležnost novoimenovanih notara – imenovanih od Ministra pravde, dakle izvršne državne vlasti, što se ne može drugačije tumačiti do put ka ukidanju advokature koja je po Ustavu samostalna i nezavisna javna funkcija. Procenjuje se da je to 90% klasičnih advokatskih poslova. Ministar to ne negira, ali pre neko veče u TV intervjuu reče da je to preterivanje jer advokati mogu i dalje da se bave privrednim, upravnim i drugim poslovima – i da idu na sud. Povodom kojih predmeta? Onih koje rade notari! I to će da radi 9.000 registrovanih advokata, a one klasične, ovozemaljske pravne poslove zbog kojih ljudi uglavnom i i idu kod advokata će raditi 94 od Ministra pravde izabranih notara. Aferim.

       O tome EKIPA INFORMERA uopšte ne piše, već samo o porezima, pa i o tome neozbiljno, a bezobrazno, jer da su bili iole ozbiljni mogli su i u okviru poreske teme da sebi postave pitanje – kako je moguće da se porezi advokatima povećavaju za 150 – 300% uz istovremeno oduzimanje 90% klasičnih poslova.

       Ništa bolje nije ni ono o porezima, što je EKIPA INFORMERA „istražila“. Prvo, paušalno oporezivanje je uvela država a ne advokati sami sebi. Drugo, poresko oporezivanje je Zakonom o porezu na dohodak građana propisano i jedinstveno regulisano za sve samostalne delatnosti a ne samo za advokate, kao pravo na pušalno plaćanje poreza, čiju visinu utvrđuju poreske vlasti „na paušalno utvrđen prihod” – utvrđen od poreskih vlasti, a ne samih advokata.

       Ako je propisani limit od 6.000.000 dinara koji daje pravo na paušalno oporezivanje previsoko određen, zašto ga je “ova vlast” digla sa 3.000.000 koliko je on iznosio za vreme “one vlasti” pa tako i znatno uvećala broj onih poreskih obveznika na koje se ovo pravo odnosi – uključijući tu i slučajeve koji su u samom napisu “istraženi” od EKIPE INFORMERA.

       Ako je država kao donosilac tog zakona smatrala iz bilo kog razloga da takva vrsta oporezivanja nije pogodna za oporezivanje advokata mogla je advokate da smesti u grupu samostalnih delatnika na koje se ta vrsta oporezivanja ne odnosi – delatnosti iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta.

       “Ova vlast” je devet puta menjala Zakon o porezu na dohodak građana, mogla je to da učini a deseti put, a ne da kod proklamovanog povećanja poreza od 46%, advokatima vrši uvećanje poreza za 150 – 300% u proseku – i to istovremeno uz oduzimanje 90%  klasičnih poslova. Od tog bezobrazluka jedino su veći naslovi EKIPE INFORMERA citirani na početku ovog napisa.

DC, 28.09.2014.