Mali Mane je ipak vraćen na posao

4 jula, 2013 u rubrici Kolumne

Krajem aprila, pod naslovom „Mama i sin“ pisao sam u ovim crticama o sinu Olivere Katarine – zaslužne članice SNS-a, Manetu Šakiću, koji je po ugovoru o delu bio angažovan u Ministarstvu kulture na projektu „Milanski edikt“ na period od 4 mesecaa, od 1. Februara do 31. Maja.  Ugovor nije odradio do kraja, pošto je u sred Ministarstva išamarao članicu komisije za dodelu sredstava na konkursu za savremene vizuelne umetnosti, L. B., jer nije htela da mu, pre objavljivanja, kaže odluku komisije.

U Ministarstvu su pokušali da zataškaju slučaj, ali je usledila reakcija javnosti, pa je Mane ipak dobio otkaz, mesec dana pre isteka četvoromesečnog angažmana.

Ovim putem obaveštavam javnost da mali Mane ipak neće biti oštećen jer je početkom juna dobio novi tromesečni angažman u Ministarstvu kulture – od 1.6.2013. do 31.8.2013. godine, tako da je nepravda koja mu je otkazom bila naneta ovim ispravljena – umesto uskraćenih mesec dana dobio je novi tromesečni angažman.

O išamaranoj članici komisije nije ništa javljeno, tako da se ne zna da li je još uvek na bolovanju.

DC, 03.07.2013.