„AKCIJA – ODMAH“ 2

9 jula, 2014 u rubrici Opančarski dnevnik

Pre nego što počeh da pišem o porezima i još koječemu sličnom – ono što juče najavih, do ruku mi dođe današnji „Blic“ – Blic komentar – Bezvredni papir i žrtve (Vuk Z. Cvijić, novinar). To je zapravo to o čemu govorim. Samo što Blic piše o saobraćaju, a ja – juče o bolnici strave i užasa u Kruševcu, a danas o porezima i struji. A suština se u svim pomenutim slučajevima svodi na isto – kod donošenja propisa suština se zamenjuje strogoćom, koja – kad se stvari tako postave, nije u funkciji promene stanja, što bi trebao da bude razlog izmene propisa, već u funkciji punjenja budžeta. Autor pomenutog napisa s pravom ukazuje na besmislenost pojedinih kazni gde se ispoljava sva revnost saobraćajne policije, dok bahati vozači – najveći uzročmnici saobraćajnih nesreća ostaju nekažnjeni. I sad ćemo, umesto da priznamo da toliko najavljivani revolucionarni Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima nije smanjio broj teških saobraćajnih nesreća, dodatno da pooštrimo kazne za nevezivanje pojaseva, 0,31% alkohola u krvi ili prekoračenje brzine sa propisanih 40 km/čas na 45 kilometara u Novom Beogradu kod Telekoma sa po tri saobraćajne trake u oba smera, tako što ćemo na takvim zamkama postaviti dodatne patrole policije da love takve prekršioce zakona, umesto da ih šaljemo na puteve da love bahate vozače koji izazivaju teške saobraćajne nesreće. I ne verujem da će se tu stanje bitnije promeniti sve dok komandir policije šaljući policajce na teren određuje kvotu novčanih kazni koje svaki od njih mora da ispuni za taj dan.

       Da se vratim na porez – po novim poreskim propisima čije se donošenje najavljuje, strogo ćemo kažnjavati one koji zakasne sa uplatom dugovanog poreza i to dvostruko – pored kamate koja trenutno iznosi 18,5% i visokim novčanim kaznama! A mi u ovoj zemlji zapravo imamo dve vrste poreskih obveznika – one koji plaćaju porez i one koji ne plaćaju porez. I sad ćemo one koji plaćaju porez drakonski da kažnjavamo, ako zakasne – iz bilo kog razloga, sa uplatom dugovane poreske rate. Na drugoj strani imamo masu i uvaženih pojedinaca – javnih ličnosti, i renomiranih firmi još renomiranijih biznismena, popularno nazvanih tajkuni, koji jednostavno ne plaćaju porez. Pre neki dan je sa mnogima od njih Predsednik Vlade držao sastanak kako da ih uključi u poboljšanje neveselih ekonomskih prilika u zemlji, a uzgred su objavljeni i podaci koliko ko od njih duguje na ime poreza – Beko, 5,9 miliona, SIMPO, Vranje, koga legendarni Dragan Tomić vodi već punih 40 godina 42,6 miliona, Željko Mitrović 1,7 miliona …., sve u evrima! Pa ko je tu lud – ko je dozvolio tim firmama i tim ljudima da se toliko neplaćenog poreza nakupi? I normalno je što to ne plaćaju – kad se može!

       Na drugoj strani imamo i slučajeve revnosnog uterivanja poreza prema drugim firmama koje rade u istom tom i političkom i poreskom sistemu. Njih čak niko i ne pita zašto nisu platili porez, pri čemu se kao opravdanje ne priznaje ni to da država toj firmi više duguje za povraćaj PDV-a na primer, nego što iznosi porez koji ta firma duguje državi. Ta selektivnost u primeni propisa će nas dokrajčiti – mi smo inadžijski narod, pa ne bi bilo iznenađenje da i oni koji plaćaju porez, makar i sa zakašnjenjem, pređu na stranu onih koji porez ne plaćaju.

       Isto je i sa projekcijom poreskog opterećenja – šta znači povećanje poreza od 46% u proseku u odnosu na prethodnu godinu – ništa drugo do priznanje da mi novih realnih budžetskih prihoda nemamo, pa to nadomešćujemo nerezonskim povećanjem poreskih stopa, što nema veze sa ekonomskom snagom kako privrede tako i stanovništva – ali kako će se to odraziti na nove investicije i dokle to tako može? I još nešto – mi poreska opterećenja određujemo na bazi onih koji plaćaju a ne onih drugih. Oni plaćaju porez sa povećanim faktorom koji je u funkciji neplaćanja onih gore pomenutih. Ili, da budem konkretniji – ako je procenat onih koji ne plaćaju porez 46%, mi ćemo za 46% dodatno da opteretimo one koji plaćaju porez primenom svih propisanih mera strogoće koje dolaze iz Ministarstva finansija koje vodi naš zapadni wunderkind Lazar Krstić. Gospodine Krstiću gde naučiste to? Ja živeo jedno desetak godina na Zapadu, nisam nikakav wunder, čak ni iz te struke, pa shvatih da se poreski sistem tamo ne bazira na ovim rezonima koje vi predlažete. Što ne pošaljete nekog tamo na službeni put da nešto prepiše ako Vi to za duga boravka tamo niste shvatili.

DC, 07.07.2014.