„AKCIJA – ODMAH“

8 jula, 2014 u rubrici Opančarski dnevnik

Uključujemo se u „AKCIJU – ODMAH“, pokrenutu od strane Predsednika Vlade preko lista Informer.

       Uputstvo za upotrebu donetih propisa – Predlažem da se slično propisima koji važe za upotrebu lekova i medicinskih sredstava – znate ono: …. za bliža uputstva za upotrebu leka obratite se svom lekaru ili farmaceutu, s tim što bi ovde bilo: … obratite se – ako ste iz vladajuće koalicije, svom neposrednom partijskom rukovodiocu, a ako ste u opziciji – čitajte propis, jer obraćali se ili se ne, „isto vam se vata“.

       Primer 1: Oni koji su u petak, 4. Jula pročitali u „Blicu“ reportažu pod naslovom „Ljudi daju krv pored špriceva i fekalija“ i nadnaslovima „JEZIVO“, „Bolnica strave i užasa u Kruševcu“, sa podnaslovima: „U krugu kruševačke opšte bolnice nalazi se deponija korišćenih igala, „gusaka“ i drugog raznog medicinskog otpada. Postoje čak prostori gde prolaznici vrše nuždu.“, „Desetine praznih bidona u kojima su ostaci hemikalija.“, „Zaraza – Bakterije pronađene na ginekologiji potiču iz starog grudnog odeljenja i prenosi ih svaki malo jači vetar“, „Opasan medicinski otpad na dohvat ruke.“ A kako piše dalje u tekstu, na 30 metara od ovog đubreta nalazi se odeljenje ginekologije.

       Navedenim povodom, rukovodstvo bolnice je dalo objašnjenje – Nema se para i tako to …. Ministarstvo zdravlja će poslati zdravstvenu i sanitarnu inspekciju koja će ispitati „zašto su nadležni dozvolili da dođe do toga o čemu „Blic“ piše“. Zar pre toga to niko nije primetio? A ne verujem da će ta inspekcija išta i naći jer je samo dan nakon pomenutog napisa u „Blicu“ nastupio preokret – uzeli metlu u ruke i za jedan dan očistili „bolnicu strave“. Znači, ipak se može i bez para – onoliko koliko se ima.

       Tako radimo u skladu sa našim mentalitetom, a u skladu sa inicijativom Vučić/Informer „AKCIJA – ODMAH“, moglo bi i ovako: 1. Nadležni da primene ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM donet 2009. godine, u sklopu harmonizacije propisa sa propisima Evropske unije. Tim Zakonom su propisane i kazne za one koji ne postupaju po njemu –   novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, “ako vrši odlaganje otpada na lokaciji koja ne ispunjava tehničke, tehnološke i druge propisane uslove, odnosno suprotno uslovima utvrđenim u dozvoli ili bez prethodnog tretmana ili odlaže opasan otpad zajedno sa drugim vrstama otpada”. Propisana je kazna i za  odgovorna lica – Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniće se za privredni prestup iz ovog člana i odgovorno lice u privrednom društvu, preduzeću i drugom pravnom licu. 2. Navedeni propis primeniti (naročito) bez obzir kojoj političkoj stranci ili političkoj opciji odgovorni pripadaju, 3. Potom, procesuirati nadležne inspektore koji su bili dužni da kontrolišu i primete to što nisu primetili a svi ostali jesu, 4. Ispitati i procesuirati (naročito) one koji su – ako su, naložili inspektorima da ne podnose prijave … i tako redom – do poslednjeg odgovornog.

       Ovako postupiti – naročito, i zbog toga što se za slične i daleko blaže prekršaje odgovorni u privredi revnosno kažnjavaju i niko ih ne pita da li imaju para ili ne – to potpisnik ovog napisa zna iz ličnog profesionalnog iskustva.

       I na kraju – zabraniti objavljivanje podataka o broju zakona koje smo doneli u procesu harmonizacije sa propisima evropske unije, bez odgovarajućih informacija o tome da li se doneti zakoni i primenjuju, i (opet naročito) – selektivno ili ne.

       Primer 2 – o porezima, u narednom nastavku.

DC, 06.07.2014.