Nepogrešivi

23 novembra, 2013 u rubrici Kolumne

Da li je Predsdednik Nikolić poslao ili nije svog savetnika Olivera Antića u požarevački zatvor „Zabela“ da razgovara sa Radetom Markovićem, šefom DB-a iz vremena Miloševiča, osuđenom na 40 godina zatvora za organizovanje ubistva četiri pripadnika SPO-a na Ibarskoj magistrali i ubistvo Ivana Stambolića bivšeg predsednika Predsedništva Srbije, ili je on to sam na svoju ruku učinio, ostaje da se vidi. U poplavi raznoraznih demantija sa obe strane, ostaje činjenica da je ta poseta obavljena, pa javnost opravdano interesuje koji su motivi te posete i naročito da li je sa te strane pokrenuta inicijativa da Rade Marković već posle četvrtine izdržane kazne podnosi molbu za pomilovanje!

       Ministatrstvo pravde je dalo negativno mišljenje o pomilovanju. To je decidno saopštio Ministar pravde Nikola Selaković s prihvatljivim i logičkim objašnjenjem – priroda i težina krivičnog dela, visina izrečene kazne, uznemirenje javnog mnjenja. Kako izveštavaju mediji, negativno mišljenje je dao i nadležni sud, kao i zatvorska ustanova u kojoj Rade Marković izdržava kaznu, a predsednik i prvi potpredsednik Vlade su tim povodom kratko saopštili da je stav Ministarstva pravde istovremeno i stav Vlade. Ostaje još da se o tome izjasni Komisija za pomilovanje, čiji je predsednik upravo pomenuti Oliver Antić i konačno Predsednik države, Tomislav Nikolić koji o tome donosi krajnju odluku.

       Normalno, mediji o tome redovno izveštavaju – korektno i u meri u kojoj pomenuti događaj izaziva pažnju javnosti, pa ostaje nejasno koji je bio razlog da se Predsednik Nikolić pojavi na televiziji i zameri što se toj temi daje toliki publicitet, kad je on taj koji o tome samostalno odlučuje, te da on neće podleći pritisku koji se o tome stvara, jer on je mnogo odluka do sada doneo – i nikada nije pogrešio!

       Ja sam do sada u više navrata u ovim svojim pisanijama izrazio mišljenje da Predsednik treba da preispita sastav svog tima. To se, ovog puta naročito, odnosi i na njegovog savetnika Olivera Antića koji je i pravnik, pa je mogao Predsedniku da objasni da je u situaciji kad o nekoj stvari, pre donošenja konačne odluke, prethodno mišljenje daju sve napred pomenute institucije –    koje su se o tome već i izjasnile, prenaglašeno ponavljanje da je on taj koji o tome samostalno odlučuje, u najmanju ruku neukusno, jer da je tako, koja bi svrha bila davanje svih tih prethodnih mišljenja. Ovako, ostaje uverenje da postoji mogućnost da On i njegov savetnik, u svojstvu predsednika Komisije za pomilovanje odluče i drugačije.

       Na sreću, javnost ne mora da brine – Predsednik Nikolić, nikada nije pogrešio u donošenju odluka, a mnogo ih je doneo. Ako je tako, šta će mu onda i savetnik Antić Oliver, koga bije glas da je do sada mnogo pogrešnih odluka doneo.

       Amerika je imala Eliota Nesa – Nesalomivog, a mi evo, Tomislava Nikolića – Nepogrešivog! Blago nama!

DC, 22.11.2013.