Nisam pročitao ugovor za projekat “Beograd na vodi“…

28 septembra, 2015 u rubrici Opančarski dnevnik

       … a neću ni da ga čitam, sve dok neko od kompetentnih ne odgovori bar na ova dva pitanja – (1) zašto se sa objavljivanjem ovog ugovora toliko dugo čekalo i (2) kako je ispalo da potpisana, originalna verzija ugovora na engleskom jeziku ima 259 strana, a prevod ugovora koji je ponuđen javnosti 69 strana, a sve to iz razloga što smatram da nije korektno da se javnosti daje kao informacija nepotpuna verzija ugovora.

       Reći ćete, za takve kao što si ti dali smo paralelno i originalnu verziju na engleskom jeziku pa – keep going. Da, ja bih mogao da čitam taj ugovor i na engleskom – uzgred imam čak i britansko državljanstvo (paralelno sa srpskim), a znam i da čitam ugovore, posebno ove koji se odnose na izvođenje investicionih radova, jer sam to naučio (čak i oficijelno specijalizaciju o tome stekao) u vreme kada je to u ovoj zemlji imalo gde da se nauči i gde da se iskustvo (što je još važnije) stekne. A jedno od važnijih iskustava je i to da ugovore na engleskom jeziku čitam uvek u originalu, a ne njihove  prevode. Prevodioci će me shvatiti i zašto – ne zato što smatram da je moj engleski bolji od njihovog, već zato što ugovori sadrže mnogo stručnih termina koji, upotrebljeni u određenom kontekstu, mogu i različito da se protumače čak i kod najkorektnijih prevoda.

       Nije odgovor ni to da nisu prevedeni svi aneksi, iz prostog razloga što su aneksi sastavni deo ugovora i njima se, po pravilu, čak i bliže razrađuju pojedine odredbe ugovora.

       Nisam ovde ulazio ni u pitanja koja se tiču zakonitosti i ustavnosti ovakvog načina zaključivanja ove vrste ugovora, jer o tome je u dosadašnjim kritikama bilo dosta reči.

       Za stručnjake koji su radili na ovom ugovoru imam samo jedno pitanje – gde ste naučili taj posao i na kojim ste projektima to iskustvo stekli. Shvatićete me i zašto to pitam – radi se projektu veka, pa bi bilo korektno da znamo i ko je na tom poslu radio. Nije to ni malo manje značajno od imena projektanata (i ostalih) koje će se naći na tabli gradilišta.

       A da sve ovo ne biste protumačili kao “epp” o meni, reći ću vam da više ne radim te poslove, a mogu vam reći i koga da potražite, ako vam zatreba – Dr. Miroslav Paunović, advokat, ako se tim poslom bavite nemoguće je da za to ime niste čuli.

Dragiša Čolić, 28.09.2015.