Tako reći ozbiljno

10 marta, 2013 u rubrici Kolumne

Dva čoveka u ozbiljnim godinama Toma Fila, advokat – savetnik Ministra policije i Oliver Antić, Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu – savetnik Predsednika Države, razgovaraju pre neki dan o ostavinskom postupku koji se vodi po smrti ostavioca – Josipa Broza Tita, bivšeg Predsednika Jugoslavije – ozbiljno, na sred televizora, tako da i građanstvo može da vidi kako se to u ovoj zemlji ozbiljno radi. Biće ispitane sve legalne Titove prinadležnosti: lični dohodak (tada se to tako zvalo) – platne liste, Rešenje o penziji – visina penzije, dnevnice sa službenih putovanja, otpremnina koja mu pripada a koju iz opravdanih razloga prilikom odlaska nije stigao da podigne, pa će se sve to staviti u odnos sa onim što se nađe i uredno popiše. Kad se sve to potom stavi u odnos sa tim što je nađeno i pravilno utvrdi poreklo imovine, ono što je njegovo mogu da dele naslednici, a ono što je nepošteno stečeno (ako i toga bude bilo), biće oduzeto u korist Države – isto onako kako se to i danas radi za aktuelne političare, jer reda mora da bude bez obzira ko je ko je u pitanju, objašnjava, stalno ozbiljno, ovaj čuveni Profesor.

Kod nas bi rekli – zaludan pop i jariće krsti. Tito nije ni primao platu jer ga ni to ni privatna imovina nisu interesovali. On je sebe smatrao carem, a carevi smatraju da je sve u carevini njihovo. U poređenju sa ovim današnjim, ispalo je da je to bilo i poštenije. Uzimao je samo za sebe, a ne i za generacije svojih potomaka, tako da je po njegovoj smrti sve ostalo na broju – tamo gde je i bilo.

A što se tiče Tome File, poznatog advokata, krivičara, savetnika Ministra policije, pod čiju ingerenciju spadaju i svi njegovi klijenti – i bivši i sadašnji i budući, to naravno nije sukob interesa jer se, pretpostavljam, cenjeni kolega prilikom prihvatanja te funkcije odjavio u Komori, tako da kao advokat više ne mora ni porez da plaća. Nije loša ideja, i ja ću da se odjavim, idem u savetnika svoje žene koja je takođe advokat i „očiju mi“* ako me nešto kao bivšeg advokata budu pitali, neću nikome ništa da kažem.

*Ovo je najmilija srpska zakletva. A ako vam se srpski seljak tako zakune, znajte da laže – nema veze sa Tomom Filom, on je Cincar.