To whom it may concern!

23 decembra, 2014 u rubrici Opančarski dnevnik

       Gospodine ambasadore, u ovoj zemlji ste već dve godine. Da li je moguće da niste primetili da usled obustave rada od strane advokata pravosuđe u njoj ne funkcioniše već četvrti mesec, da se zbog toga odlažu suđenja i da je samo do početka novembra – negde do polovini tog perioda, već bilo odloženo 120.000 suđenja! Koliko li je danas – više se ne saopštava! Da je uz nekih 1,5 milion starih nerešenih predmeta koja traju i preko 20 godina, to – kad je reč o pravosuđu, prava katastrofa. Da je Premijer najpre za ministra pravde postavio pripravnika sa tek završenim fakultetom, a sada – usled zauzetosti, ne želi da se meša u rešavanje ovog problema, jer u svog ministra ima puno poverenje. Da Ustavni sud, kome su se advokati obratili ustavnom žalbom još na samom početku protesta, a koji zbog takvih stvari i postoji, još uvek ćuti, te da time ova vlast pokazuje da se može vladati i bez pravosuđa.

       Pa kako je, Gospodine ambasadore, onda moguće da delegacija američkih kongresmena koja je nedavno posetila Srbiju, a koju je predvodio predsedavajući Odbora za pravosuđe predstavničkog doma kongresmen Bob Gudlet, pohvali srpske vlasti zbog ostvarenih rezultata u oblasti jačanja vladavine prava kad pravo u njoj, evo već neko vreme, i ne egzistira. What’s about! Could you explain?

 Dragiša Čolić, 23.12.2014.