Jasno je kuda to vodi

16 septembra, 2014 u rubrici Opančarski dnevnik

       U jeku najavljene akcije za pojeftinjenje ogromno narasle državne administracije, Ministarstvo pravde, pored već postojeće Agencije za borbu protiv korupcije, formira Koordinaciono telo za praćenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije sa istim nadležnostima. A primedbe kojima se ukazuje da je to nepotrebno dupliranje već postojećih kapaciteta, Ministarstvo pravde oštro demantuje argumentima koji ustvari jasno kazuju šta je u pitanju.

       Šta znači formulacija: “Nezavisna regulatorna tela jesu i moraju biti nezavisna od izvršne vlasti, ali nisu nezavisna od volje i potrebe građana”, pa državni sekretar u Ministarstvu pravde moli predstavnike agencija i saveta da interese građana “ovaj put stave iznad sopstvenih interesa i daju podršku sistemskoj borbi protiv korupcije.” Proizilazi da izvršna vlast ima akcioni plan i jasnu strategiju za borbu protiv korupcije, ali da je u tome ometa Agencija za borbu protiv korupcije – regulatorno telo formirano od Skupštine u kome su i predstavnici opozicije, koji eto  u toj borbi imaju i neke svoje sopstvene inrterese, pa država, koju oni predstavljaju, štiteći narod mora tako da reaguje.

       Korupcija je korupcija. To nije politički program o kome se da diskutovati. Krajnje neubedljivo zvuče izneti argumenti Ministarstva pravde. Pa za poziciju bi bio dar sa neba da predestavnici opozicije u regulatornom skupštinskom telu kao što je Agencija za borbu protiv korupcije, ispoljavaju i zastupaju stavove suprotne borbi protiv korupcije kao krivičnih dela čija su obeležja jasno definisana normama krivičnog zakonodavstva.

       U pitanju je nešto drugo, nešto što bi se, na primer, moglo definisati kao selektivno postupanje u borbi protiv korupcije, a kad je to u pitanju poluge vlasti su u rukama države a ne opozicije i regulatornih tela. Ako je to u pitanju, a ne vidim šta bi drugo moglo da bude, onda to nikako ne može da se podvede pod interese građana, pa je jasno kuda bi to moglo da vodi – zameni regulatornih skupštinskih tela, telima koje formira izvršna vlast pod firmom efikasnosti, a jasno je i kuda to dalje vodi.

DC, 13.09.2014.