KO JE TAMO LUD? (Odlomci iz knjige O OPANČARIMA I OPANCIMA – Drugi deo) – Nastavak 40

15 jula, 2014 u rubrici O opančarima i opancima

Nisu samo to bile posledice. Na globalnom planu Rusija je bila jedna od dve velike svetske sile. Dugo godina nisam verovao u takozvanu doktrinu ravnoteže straha i smatrao sam da su to opasne gluposti. Bile to gluposti ili ne, činjenica je da je pedeset godina posle Drugog svetskog rata u svetu bilo relativno mirno. Daleko mirnije nego poslednjih deset godina koje se upravo poklapaju sa „istorijskom ulogom“ Gorbačova. Bilo je regionalnih sukoba „unutar kuće“, ali se znalo ko u šta ne sme da se meša – zbog straha od protivmera one druge supersile.

            Gorbačov je naivno ukinuo Sovjetskom Savezu taj status i promovisao Ameriku kao jedinu supersilu, a oni, sa svojim poimanjem stvari, pohitali odmah da pokažu kako to u praksi ubuduće treba i da izgleda. New world order, made by America – hegemonizam, a kao metod njegovog ostvarenja – najgrublji intervencionizam. Svet ima da sluša, a ako neće dobija ultimatum: predajte se, okupiraćemo vas, a ako se ne predate – uništićemo vas! Moja zemlja je imala tu nesreću da bude prvo zamorče takvog novog svetskog poretka, pa pošto nije prihvatila da bude okupirana – u skladu sa pravilima novog svetskog poretka – ima da bude i uništena i to legitimno! Kao pravnik, drugačiju pravnu konstrukciju „legitimeta“ na koji se pozivate uništavajući moj narod i moju zemlju, zarad vaših interesa, ja ne bih mogao da sklopim.

Nastaviće se