Ministar pravde – kultura ponašanja

29 oktobra, 2014 u rubrici Opančarski dnevnik

       Protest advokata protiv projekta Ministarstva pravde o javnom beležništvu se nastavlja. Advokati su odbili predlog tog ministarstva, ne samo zato što je on bio napisan na parčetu papira, bez potpisa i pečata – zbog pada sistema (valjda samo u Ministarstvu pravde), kako je Ministar  prilikom uručenja tog dokumenta predsedniku Advokatske komore Srbije objasnio, već i zato što taj predlog ne rešava suštinski zahteve advokata.

       Povodom toga, Nikola Selaković, Ministar pravde u vladi Republike Srbije je u izjavi Tanjugu izrazio žaljenje što dogovor sa advokatima nije postignut i između ostalog rekao: „Advokat Đorđević  je tražio vraćanje zakonskih odredbi iz 2011. Mi smo bili spremni da to učinimo. Međutim, ono što oni u stvari žele jeste ukidanje javnobeležničkog sistema“, a on „ničije ucene neće da trpi“.

       Gospodine Ministre, advokat Đorđević nije ništa tražio ni od Vas ni od Ministarstva na čijem se čelu eto Vi nalazite. On je podneo određene zahteve u svojstvu predsednika Advokatske komore Srbije, u ime 8.500 advokata članova te komore, kao njihov po zakonu ovlašćeni pretstavnik. Ne verujem da Vi tu razliku ne razumete. Hteli ste, pretpostavljam, da ga ponizite. A ako ni toga niste svesni onda je Vaš problem, a i naš sa Vama još veći. Pokušaću da Vam to, za svaki slučaj ovako predstavim. Vidite vi ste diplomirani pravnik, asistent na fakultetu, a sada eto i Ministar pravde. I sad zamislite da mi počnemo da Vas oslovljavamo kao asistent Selaković nam je rekao … Shvatate li sada? Dakle, Gospodin Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije je ume Advokatske komore Srbije podneo predloge … O ostalom što ste dalje naveli u izjavi za Tanjug neću ovog puta. Reći ću samo da advokati nisu za ukidanje javnobeležničkog sistema – znaju oni bolje od Vas kako taj sistem funkcioniše u svetu. Oni su protiv ovakvog javnobeležničkog sistema koji ste Vi sa svojom ekipom uveli. No, Vi ste poznati po tome da obmanjujete javnost. To smo već ranije ustanovili, a evo sada nam otkrivate i neke druge svoje osobine.

DC, 29.10.2014