Moj prilog upravo započetoj izbornoj kampanji – Nemoj „Lopovi“ nije zgodno …

15 februara, 2017 u rubrici Opančarski dnevnik

… reče mi prijatelj koji je video prvobitni naslov ovog teksta – o plaćanju poreza na imovinu, dok sam ga pisao. A pošto nije imao konkretnu ideju kako da ga ulepša, evo otvaram javnu diskusiju na temu – Da li je ovo lopovluk ili nije?

Radi se o visini poreza na onaj deo imovine koja je u Zakonu o porezima na imovinu definisana kao „stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi”. Prema navedenom zakonu poreska osnovica za plaćanje poreza za te objekte je njihova tržišna vrednost koju u konktretnim slučajevima utvrđuje nadležna lokala poreska uprava. Dotle je sve jasno i što se tiče samog Zakona, sve u redu.

E sad na scenu stupaju lokalne poreske uprave. Opšte je poznato da su cene stanova poslednjih godina drastično pale – po nekim podacima za oko 20 do 30 procenata. Nasuprot tome, prema matematici lokalnih poreskih uprava cene stanova su u istom periodu skočile za 50 i više procenata, a takav porast tržišne vrednosti stanova pravdaju time da se radi o prosečnoj vrednosti na koju je uticao navodni porast cena stanova u novogradnji.

Taman da je to i tačno, takav način obračuna nije u skladu sa pomenutim Zakonom o porezima na imovinu jer formulacija člana 6, stav 1, tačka 2, tog zakona koja se na to odnosi glasi „prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost”, a pod odgovarajućim nepokretnostima u smislu te zakonske odredbe ne mogu se izjednačiti stari stanovi koji su pojeftinili 30 posto, sa novim stanovima koji su navodno toliko poskupeli da uprosečenu vrednost ove dve totalno različite kategorije stanova dižu za čitavih 50 posto. Naravno i sve to na reć, bez ikakve dokumentacije za takvu tvrdnju.

Da li je u pitanju krađa, prosudite sami. Ja mislim da jeste – i to na državnom nivou, jer ako se takvi rezoni obračuna primenjuju u celoj zemlji onda je to u pitanju. Republički poreski organi ne bi  mogli tražiti opravdanje za takav način obračun u ponašanju lokalnih samouprava, jer oni su, kao resorni deo matičnog ministarstva za Zakon o porezima na imovinu, dužni i da vode računa o ispravnom tumačenju i primeni tog Zakona.

Dragiša Čolić, 15.02.2017.