MOLITVA (Odlomci iz knjige O OPANČARIMA I OPANCIMA – Treći deo) – Nastavak 14

3 septembra, 2014 u rubrici O opančarima i opancima

Verovatno ste čuli za Protokole sionskih mudraca. Kako piše u predgovoru njihovom ruskom izdanju, „Protokoli predstavljaju jedan dobro smišljeni u svim detaljima plan, po kome Jevreji gredu osvojenju sveta“. U najkraćem, „izabrani narod“ stalno i svim sredstvima teži da zavlada svetom pomoću svojih vernih i često nesvesnih sluga. Jevreji su do sada više puta pokušavali da opovrgnu autentičnost ovih protokola, ali bez  posebnog uspeha, između ostalog i zbog toga što se, kako piše u predgovoru, u delima mnogih jevrejskih pisaca – Jakov Kljackin, Luj Levi, u časopisu lože Bnaj-Brit, u memoarima vođe sionista Teodora Herkla i dr., stalno potvrđuje njihova istinitost. Čak je u Bernu, 1935. godine, tim povodom, održano jedno zanimljivo suđenje. Jevreji su pokušali da opovrgnu autentičnost Protokola sionskih mudraca, ali u tome nisu uspeli. Optuženi Haler, Ebersold i Majer oslobođeni su optužbe.

       Ja sam još prilično davno imao priliku da pročitam Protokole i nisam im poklanjao naročitu pažnju, a optužbe protiv njih smatrao sam čak i delom nacističke filozofije koja je imala za cilj da opravda pogrome ili bar umanji odgovornost za zlodela koja su Jevrejima naneta u Drugom svetskom ratu. Nedavno sam ih ponovo čitao. Najblaže rečeno, postajem pomalo zbunjen. Neverovatna je sličnost između filozofije koja se u Protokolima zastupa i nekih događanja iz tekuće istorije. Čak i činjenica da se pedesetak godina posle Drugog svetskog rata Protokolima nije posvećivala posebna pažnja, dobija danas logično objašnjenje – postojanje dve svetske super sile i period hladnog rata između njih nije predstavljao pogodno tlo za razvoj, a posebno ne za implementaciju ovih ideja. Nažalost, danas je situacija u svetu bitno drugačija.

       Izvlačenje bilo kakvih zaključaka između filozofije Protokola i današnjih događanja u svetu prevazilazi moje pretenzije, pa stoga znatiželjnim čitaocima – ako ih bude, ostavljam da sami izvode svoje zaključke ili, što bi još korisnije bilo, da se ovom pojavom dublje pozabave.

       Naročito preporučujem Protokol br. 1, koji ima vrlo interesantne  podnaslove: Pravo je u sili – Sloboda je ideja. Liberalizam – Zlato. Vera. Samouprava – Despotizam kapital – Unutrašnji neprijatelj – Gomila. Anarhija – Politika i moral – Pravo jačega – Neoborivost masonsko-jevrejske vlasti – Cilj opravdava sredstva – Gomila je slepac – Politička azbuka – Partijski razdori –  Najcelishodniji način uprave je autokratija –  Alkohol. Klasicizam. Razvrat – Princip i  pravila masonsko-jevrejske vlade – Teror – Sloboda, jednakost, bratstvo. Princip dinastičke uprave – Uništenje privilegija gojske aristokratije. Nova aristokratija – Psihološki račun – Apstrakcija slobode. Smenjivanje narodnih predstavnika.

       U protokolu broj 2 ( ima ih 24) govori se o ekonomskim ratovima koji su osnov jevrejske prevlasti, zatim o pokaznoj administraciji i „tajnim savetnicima“, o uspesima razornih doktrina, o ulozi štampe, o prilagođavanju u politici i dr.

       Kada je reč o ekonomskim ratovima, između ostalog stoji: Za nas je neophodno potrebno da ratovi, po mogućnosti, ne donose nikakve teritorijalne koristi. To će prebaciti rat na ekonomsku osnovicu i narodi će u našoj pomoći sagledati silu naše prevlasti, a takvo stanje stvari staviće obe strane na raspoloženje našoj internacionalnoj agenturi koja je snabdevena milionima očiju, pogleda nesprečavanih nikakvim granicama.

       Protokol broj 11 je posebno interesantan. U njemu se govori o programu novog ustava, kao i nekim „detaljima pretpostavljenog prevrata“: Utvrdivši približno ‘modus agendi’, pozabavimo se detaljima ovih kombinacija pomoću kojih ćemo dovršiti preokret toka državnih mašina u gore rečenom pravcu. Pod ovim kombinacijama ja podrazumevam slobodu štampe, pravo udruživanja, slobodu savesti, izborno načelo i mnogo štošta drugo što će morati iščeznuti iz ljudskog repertoara, ili će u korenu biti izmenjeno sutradan po objavi novog ustava. Samo u tom momentu biće nam mogućno da odjedanput objavimo sve naše uredbe, jer docnije bi svaka primetna izmena bila opasna, a evo zašto: ako ta izmena bude sprovedena sa surovom strogošću i u smislu strogosti i ograničenja, onda ona može dovesti do očajanja izazvanog plašnjom od novih izmena u tom pravcu; ako ona bude izvršena u smislu daljih popuštanja, onda će reći da smo mi svesni svoje nepravičnosti, a to će potkopati oreol nepogrešivosti nove vlasti, ili će reći da smo se uplašili pa smo prinuđeni da činimo ustupke za koje niko neće biti zahvalan, jer će smatrati da je tako moralo biti. I jedno i drugo je štetno po prestiž novog ustava. Nama je potrebno da još od prvog momenta njegovog proklamovanja, kada narodi budu ošamućeni izvršenim prevratom, kad se budu nalazili u teroru i nedoumici, oni budu svesni toga da smo mi tako snažni, tako nepovredivi, tako puni moći, da od njih nimalo ne zaziremo i da ne samo da nećemo obraćati pažnju na njihova mišljenja i želje, nego smo spremni i sposobni doslednom vlašću da ugušimo izraz i manifestaciju njihovu u svakom momentu i na svakom mestu, da smo odjedanput uzeli sve što nam je bilo potrebno i da mi ni u kom slučaju nećemo deliti sa njima našu vlast. Tada će oni od straha zažmutriti na sve i očekivaće da vide šta će sve iz ovoga proizići.

       Goji su ovnujsko stado, a mi smo za njih vuci. A vi znate šta biva sa ovcama kada se u toru pojave kurjaci.

       Oni će zažmuriti na sve još i stoga što ćemo im obećati povratak svih oduzetih sloboda čim umirimo neprijatelja mira i ukrotimo sve partije.

       Treba li govoriti o tome koliko će oni čekati taj povratak?

       Zašto smo smislili i ulili Gojima svu ovu politiku, ulili ne davši im mogućnosti da razgledaju njeno naličje, zašto ako ne zato da bismo obilaskom postigli ono, što naše rastureno pleme ne može postići drugim putem. To je poslužilo kao osnova za našu organizaciju tajnog masonstva za koje ne znaju i o čijim ciljevima čak i ne slute životinje Goji koje smo povukli u pokaznu armiju masonskih loža da bismo zamazali oči njihovim saplemenicima.

        Bog nam je darovao, kao svom izabranom narodu, rasturenost, i baš u toj prividnoj za sve slabosti našoj ispoljila se sva naša snaga koja nas je sada dovela do praga vladavine celim svetom.

       Sad nam već ostaje malo da doziđujemo na udarenom temelju.

Nastaviće se

* * *

Knjigu O OPANČARIMA I OPANCIMA možete poručiti i pouzećem preko e-maila: opancar39@gmail.com, po ceni od 500,00 Dinara plus postarina. Akcija traje do Sajma knjiga ili do rasprodaje ovog izdanja.

Istovremeno vas obaveštavamo da je u pripremi izdanje nove knjige istog autora OPANČARSKA HRONIKA koja treba da se pojavi iz štampe do Sajma knjiga. Knjiga obuhvata blogove pisane na događanja tokom 2013. godine.