NIŠTA NAM NIJE, AL’ LEKA NAM NEMA – O PRAVOSUĐU I JOŠ PONEČEM (odlomci iz knjige O OPANČARIMA I OPANCIMA) – nastavak 4

14 februara, 2014 u rubrici O opančarima i opancima

Pre izvesnog vremena desio se jedan apsurdan slučaj – preporuka sudovima da prekinu suđenja i zamrznu izvršenja već donetih presuda u radnim sporovima. Srećna strana kod pomenute preporuke bila je u tome što je ona učinjena javno kroz komunikaciju: Ministarstvo ekonomije, kao idejni tvorac –Ministarstvo pravde, koje je po Zakonu o uređenju sudova dužno da se stara o sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi sa uređenjem i radom sudova–Vrhovni sud, koji taj papir nije zaustavio, već ga je dostavio sudovima–sudovi, koji bi pod uticajem autoriteta Vrhovnog suda, u skladu sa tom preporukom i postupali da ona, pod snažnim uticajem javnog mnjenja, a posredstvom sredstava javnog informisanja, nije bila povučena.

      A uzgred nešto i o političkoj korektnosti u vezi s tim. Preporuku je, kako kaže, lično napisao i ličnu odgovornost prihvatio Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije, koje je, kao što je poznato, u to vreme vodio Mlađan Dinkić. Znam dečka još dok je mali bio. Fino dete. Nebojša sine! Jesi l’ to ti? Jesi li zaista ti to sam pravio, il’ ti je neko pomagao? Lično, ne verujem u to, ali stvar je ozbiljna, moraš više da vodiš računa o tim stvarima.

       Ministarstvo pravde, državni sekretar Slobodan Homen, advokat, ne znam kolegu lično, ali imao sam par puta priliku da ga čujem i – do ovog slučaja, sve najbolje o njemu, otprilike Nebojšin vršnjak, kaže – u konkretnom slučaju, Ministarstvo pravde je ovde bilo samo poštansko sanduče! Moralo je to tako – nepročitano, da bude prosleđeno Vrhovnom sudu!

       Kolega! Vi ste sada državni sekretar u Ministarstvu pravde. Niste advokat na raspravi ili pretresu, pa mučeni, u nedostatku ničeg pametnijeg morate i to da kažete. Radite u pravosudnoj upravi, pa vam je svakako poznat Zakon o uređenju sudova – konkretno, njegov Član 70: „Pravosudna uprava se stara o sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi sa uređenjem i radom sudova. Poslove pravosudne uprave vrše Visoki savet sudstva i ministarstvo nadležno za pravosuđe.“ Zar vi ovo tumačite kao PTT uslugu? A nije korektno ni prema Nebojši.

       Vrhovni sud Srbije – stigla pošta iz Ministarstva pravde. Neke preporuke o postupanju sudova! Šibaj to predsednicima okružnih sudova, ovde sam na mestu v.d. predsednika tek par dana, još me nisu ni izabrali i gde to već sada da me strefi! Tako kakvo je bez našeg stava, bolje će oni sa tim da se snađu nego ja koja sam ovde tek par dana – možda je sistem ovakvih preporuka i uobičajena praksa. Ko zna! A ako dođe do frke (i došlo je), uvek možemo da kažemo da smo im to poslali ranije, da se pripreme, jer radi se o složenom pravnom pitanju koje treba da iznesemo na opštu sednicu, da odredimo izvestioca … te da im nakon toga dostavimo uputstvo za postupanja, a oni neka to dostave i postupajućim sudovima – nek sude po svom slobodnom sudijskom uverenju i načelu sudske nezavisnosti.

       Oglašava se i društvo sudija – oni su jedini bili iskreni, reagovali na „prvu loptu” i u svom zvaničnom saopštenju stvari nazvali onakvim kakve jesu. Jedino što su propustili da pomenu Vrhovni sud, okružne sudove i predsednike svojih sudova, preko kojih je to i stiglo do njih.  Pominje se doduše da je predsednik Vrhovnog suda istovremeno i predsednik Visokog saveta sudstva, tela koje je Ustavom zaduženo da obezbedi nezavisnost i samostalnost sudova i sudija, pa se pozivaju predsednik i članovi tog tela da u svakom trenutku, svaki pojedinačno i svi kao Visoki savet sudstva, budu brana od političkih uticaja i suprotstave se njihovom prenošenju na sudove i sudije.

       Tako se sav njihov bes i zbog ovoga (a biće i zbog opšteg nezadovoljstva izazvanog predstojećim opštim reizborom sudija) svalio na Nebojšu! Naravno, tome su se u istom žaru pridružili i već pomenuti – Vrhovni sud, okružni sudovi i predsednici opštinskih sudova – kompletno sudstvo, nepodeljeno, da ih je milina čuti.

       Da stvar nije ozbiljna, moglo bi se još dugo ovako… Nažalost, stvar je isuviše ozbiljna. Prvo, ima li ikoga ko zaista misli da je to isključivo Nebojšina kreacija – u Ministarstvu ekonomije čiji je ministar Mlađan Dinkić, čovek koji je poslednjih sedam godina, od kako su zvanično registrovani kao stranka, a pre toga i nezvanično u predoktobarskom i ranom postoktobarskom periodu, kao pokret G17, bio alfa i omega srpske ekonomije, počev od „ekonomije destrukcije“ do „destrukcije ekonomije“.

Nastaviće se …