O prostituciji kao pojavi – nema veze sa Majom Gojković*

27 maja, 2017 u rubrici Opančarski dnevnik

*Morao sam ovo odmah da napomenem, da ne bih prošao kao Zoran Živković juče u Skupštini. Čovek davao novinarima neku izjavu, pa u želji da deluje načitano, pokušao – u stilu Vučića, da citira nekog filozofa, ali nije mogao da se seti koga, pa cititrao onu narodnu – Politika je … politika je prostitucija. Tu se već u startu zajebo, jer izvorno ta izreka glasi – politika je kurva, a ne politika je prostitucija. A onda, bar da je tu stao – nije majka karala sina zato što se kockao, već zato što se vadio, dodao: pod uslovom da je vode prostitutke.

Dobro, dešava se, nemaju svi iskustvo Vučića u razgovoru sa novinarima, ostalo bi to na nivou neuspele stilske figure da se Maja Gojković u tome nije prepoznala, pa je tim povodom hitno održala vanrednu sednicu Skupštine sa jedinom tačkom dnvnog reda – Slučaj narodnog poslanika Zorana Živkovića. Usledilo je i plebiscitarno usvajanje predložene odluke – krivica Zorana Živkovića je utvrđena, još samo treba da se utvrdi visina kazne, o čemu će raspravljati poslanički klubovi vladajuće koalicione većine – uz prethodnu konsultaciju sa nekim (ostalo je da se nagađa sa kim), takođe na vanrednoj sednici.

I sad ja – čista profesionalna deformacija, razmišljam koju bi odbranu smislio za slučaj da me Zoran Živković angažuje za advokata. Proceduralno se tu ništa ne bi moglo učiniti, jer odluka je doneta na vanrednoj sednici, a tu ne važi pravilo o dostavljanju predloga za dnevi red skupštine najmanje 24 sata pre održavanja sednice, koji predsednica Maja Gojković striktno primenjuje, čak i kada je ona lično u pitanju, pa tako opozicioni poslanici nikako ne uspevaju da na dnevni red stave pitanje njenog razrešenja i usliše njenu želju još iz vremena poslednjih izbora –  da niko više od nje ne želi da se to pitanje stavi na dnevi red Skupštine, a pravila su pravila, pa tako kad ona u 9,59h objavi da je nastavak sednice sutra u 10h, nesposobni opozicioni poslanici nikako da u tom minutu podnesu i zavedu u skupštinskoj pisarnici zahtev o tome.

Sa materijalno pravnim aspektima izrečene kazne je situacija nešto povoljnija. Prvo, kao što gore rekoh, narodna izreka o kojoj je reč glasi – politika je kurva, a ne politika je prostitucija, kako je to gospodin Živković rekao, i on bi sada jednostavno mogao da izjavi da je to rekao narod a ne on, što ne bi bilo teško dokazati. Drugo, da je upotrebio izraz kurva mogao bi da tvrdi da je imao u vidu političku a ne običnu kurvu, te da s tim u vezi zatraži da se izvede dokaz koliko je partija Maja Gojković do sada promenila i tako stvari sa krivično pravnog prebaci na politički teren.

Sa prostitucijom je teža stvar. Kažu da je to najstariji zanat na svetu. Kod nas tog zanata nema jer da ga ima onda bi se opis te delatnosti morao naći bilo u Pravilniku o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (Sl. glasnik RS“, br. 56/2012) ili u Uredbi o klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 54/2010). Po definiciji reč prostitucija potiče od

latinske reči Prostituere (javno izlagati) je prodavanje seksualnih usluga za novac ili neku drugu uslugu, a takva bi se eventualna insuinacija lako mogla odbiti, jer koliko je poznato još uvek nismo došli do saznanja o tome ko koga jebe u našem političkom životu.

Dragiša Čolić, 27.05.2017.