Odnos snaga

5 jula, 2016 u rubrici Opančarski dnevnik

       Iz izvanredno aktuelnog članka-intervjua autorke Ivane Milanović Hrašovec sa akademikom Dušanom Teodorovićem, pod naslovom „Srbiju će upropastiti lažne diplome i doktorati”, objavljenog u nedeljniku Vreme od 30. Juna 2016. Godine, izdvajam deo kad uvaženi akademik, kaže: “Takav je ovde odnos snaga ljudi s moralnim integritetom i onih drugih. Ne verujem u budućnost srpskih univerziteta ako se taj odnos ne promeni, uopšte ne verujem”.

       Dodao bih tu, da se taj odnos snaga u nas odnosi i na sve ostalo što se dešava u društvu. Mi smo zemlja značajnog broja nepismenih, polupismenih, a evo sada i lažno kvalifikovanih ljudi koji, sve skupa, čine većinu na mestima gde se donose odluke, a uticaj ovih poslednjih – lažno kvalifikovanih, je u tome i najznačajniji, jer vi ipak ne možete u Senat fakulteta, gde bi o tome trebalo da se raspravlja, imenovati keramičara (navodim ovaj opšte poznati primer da bih bio do kraja jasan), ali ako keramičar za vreme letnjih ferija “stekne” diploma fakulteta, a potom – što da ne, tokom vikenda odbrani i doktorsku disertaciju, takav će – kod ove vlasti, i pre onih drugih postati član Senata. Takvi će potom birati i takvu upravu fakulteta koja će za uzvrat promovisati politiku koja je tema pomenutog intervjua.

       Rekoh gore da se to odnosi i na sve ostalo što se dešava u društvu, ili još konkretnije – i na sva ostala mesta gde se donose odluke o funkcionisanju društva i zato je akademik Teodorović u pravu kad kaže da dok se taj odnos snaga ne promeni nema ni vere u budućnost srpskih univrziteta, a ja  dodajem ni u budućnost uopšte.

       I sad bi pametni ljudi kod ovako pesimističkih dijagnoza seli i videli šta im je činiti. Takvih ljudi, po prirodi stvari, trebalo bi najviše da ima u Akademiji nauka, ali se oni, kako se čini, dele na pametne i mudre. Evo jedan od pametnih, akademik Teodorović, čovek koji je tek četiri meseca na mestu Predsednika Odbora za visoko obrazovanje, pokreće ta pitanja. Ali šta je sa prethodnim predsednikom tog odbora i stotinama drugih članova Srpske akademije nauka i umetnosti. Dokle će oni u tihu da mudruju?

Dragiša Čolić, 05.07.2016.