PODRŠKA INŽENjERSKE KOMORE SRBIJE ADVOKATSKOJ KOMORI SRBIJE U NASTOJANjIMA ZA ZAŠTITU STRUKE I PRAVA ADVOKATA

15 decembra, 2014 u rubrici Opančarski dnevnik

Sa sajta www.protestadvokata.org (December 15, 2014)

 Inženjerska komora Srbije daje punu podršku Advokatskoj komori Srbije, u nastojanjima za zaštitu struke i prava advokata.

Inženjerska komora Srbije, koja broji blizu 27.000 članova, inženjera svih tehničkih struka, kao osnov i cilj svog postojanja, kao i postojanja svih strukovnih udruženja, vidi upravo u unapređenju uslova za obavljanje stručnih poslova, svake struke u svojoj oblasti i njene zaštite.

Advokatura kao neizostavni činilac uređenog društva i pravne države, svojom osnovnom delatnošću zastupanja i pružanja pravne pomoći i svojim ukupnim profesionalnim delovanjem, doprinosi vladavini prava, zakonitosti i pravičnosti.

U poptunosti verujući u ispravnost zahteva advokature, smatramo opravdanim zahteve kojim se traže izmene važećeg zakona o javnom beležništvu i pratećih zakona, jer njihovom primenom, u sadašnjim uslovima privreda i građani trpe veliku štetu.

Saglasno postojećim zakonskim rešenjima, čije se izmene protestom zahtevaju, Ugovor o projektovanju, Ugovor o građenju, Ugovor o zajedničkoj izgradnji i drugi ugovori kojima se ugovara izgradnja objekata, više ne predstavljaju saglasnost samo volja dve ili više ugovornih strana, već predstavljaju javnobeležnički zapis, koji ima snagu javne isprave, i kojeg u slučaju izmene volje neke od ugovornih strana, nije moguće sporazumno raskinuti, već je neophodno pokretanje i vođenje sudskog postupka. Dodatne teškoće može predstavljati i način plaćanja ugovorene cene, jer notari ne dozvoljavaju plaćanje u ratama, već samo plaćanja odjednom, odnosno u celosti, što je teško postići kod ugovaranja izgradnje objekata. Imajući još u vidu i propisane tarife za notarske usluge, nemogućnost overe ugovora o kupoprodaji objekata u fazi izgradnje i bespravnih objekata, objekata koji su u postupku legalizacije i katastarske legalizacije, smatramo da je težnja advokata za izmenom važećeg Zakona o javnom beležništvu, zaštita interesa i advokatske i inženjerske struke opravdana.

Ovim putem, Inženjerska komora Srbije pruža punu podršku advokatima, Advokatskoj komori Srbije i komorama u njenom sastavu, a sve u cilju sa jedne strane, uspostavljanja povoljnog ambijenta za ulaganja i investicije, a sa druge strane očuvanja građanskih prava i sloboda i nesmetanog funkcionisanja pravosuđa, a uz želju da se oni, po okončanju obustave rada, i ostvare.

Advokatura, kao samostalna profesija, još jednom je dokazala svoju istrajnost i nezavisnost, utemeljenu u dugoj tradiciji i istoriji udruživanja i organizovanja.

Predsednik Skupštine inženjerske komora Srbije

Prof. Dr. Dragoslav Šumarac, dipl. građ. Inž.