Teorija “SpiralaTišine”

17 decembra, 2014 u rubrici Opančarski dnevnik

Sa sajta www.protestadvokata.org (December 17, 2014)

* * *

 Uklopilo se – Juče sam na ovom sajtu objavio svoj članak pod naslovom “Srednja klasa je ugrožena…” u kome se između ostalog kritikuje i ćutanje okoline, posebno intelektualaca, o toj  pojavi, a danas se o tome na sajtu “protestadvokata” pojavio i izvanredan tekst Ivana Miloševića, savetnika za medije Advokatske komore Srbije, koji, uz saglasnost autora, prenosim u celosti.    

* * *

Poštovani posetioci sajta, želim da vašoj cenjenoj pažnji preporučim tekst o komunikološkoj teoriji ”Spirala tišine”, autorke Elizabet Noel Nojman (Spiral of Silence, Elisabeth Noelle-Neumann, 1947.).

Prema ovoj teoriji, ljudi su manje voljni da javno izraze svoje mišljenje ako smatraju da su u manjini. Sa druge strane, oni će svoje stavove zastupati glasnije, ako smatraju da su deo većine. Tako, korak po korak, što ste više marginalizovani, manje govorite i tako spiralno ulazite u potpuno marginalnu poziciju.

Ovo funkcioniše na taj način, pošto se ljudi plaše društvenog odbacivanja. Kada izgleda da neku osobu društvo odbacuje, drugi će se distancirati od nje, iz straha da će i sami biti odbačeni zbog povezivanja sa osobom koja je već na putu odbacivanja. Ovo čini marginalizaciju snažnim oružjem za eliminaciju političkih i društvenih konkurenata.

Da pojasnimo: javno mnjenje predstavljaju “stavovi ili ponašanja koje osoba mora izraziti u javnosti, ako ne želi da bude izolovana u oblastima koje su kontroverzne ili se menjaju. Javno mnjenje su stavovi koji se smeju izraziti bez ulaska u opasnost od sopstvene izolacije.”

Dakle, spirala tišine je termin koji opisuje tendenciju ljudi da ne govore kada osete da su njihovi stavovi u suprotnosti sa većinskim pogledom na datu temu. Teorija pretpostavlja da se ćuti iz nekoliko razloga:

1. Strah od izolacije, kada grupa ili javnost shvata da pojedinac ima divergentno mišljenje od statusa kvo.

2. Strah od osvete ili ekstremnije izolacije, u smislu da izražavanje mišljenja može dovesti do negativnih posledica koje prevazilaze puku izolaciju (gubitak posla, statusa, itd.).

Da bi ova teorija bila tačna, ona se oslanja na ideju da svi u datoj situaciji posedujemo neku vrstu intuitivnog načina saznavanja šta je preovlađujuće mišljenje.

Spirala se stvara ili ojačava kada neko ko je viđen kao predstavnik većine govori samouvereno u prilog mišljenja većine, pa manjina počinje da se sve više distancira od pozicije na kojoj slobodno mogu izraziti svoje mišljenje i počinju da osećaju navedene strahove od odbacivanja.

Obzirom da o ovome pišem na ovom blogu, možete pretpostaviti da teorija uzima u obzir efekat masovnih medija na ovu pojavu. U pravu ste! Mediji igraju veoma značajnu ulogu u ovom procesu, naročito na uspostavljanje većinskog mnjenja, ili na uspostavljanje privida većinskog mnjenja.

Što je po našem osećaju naše mišljenje bliže većinskom, verovatnije je da ćemo biti spremni da ga izrazimo u javnom diskursu.

Važno je ipak razumeti da se ova teorija odnosi na stvari koje imaju snažnu moralnu komponentu, kao što je abortus, legalizacija nečega, protest advokata i slično. Niko neće iskusiti spiralu tišine ako pokuša da dogovori koji preliv za picu da naruči sa svojim cimerima.

Iako je teorija stara sedam decenija, njene zakonitosti se često reflektuju i na internet medije, društvene mreže i blogove, što je i osnovni razlog zašto o tome pišem na sajtu Protest advokata. Istraživanja su pokazala da novi mediji nisu omogućili novu mogućnost za one koji bi inače ostali nemi o nekim temama, da progovore i izraze svoje stavove.

Naprotiv, ako ljudi osete da se njihove kolege i prijatelji na društvenim mrežama neće složiti sa njihovim stavovima, oni su manje voljni da ih iznesu na internetu. Ovo je, pre svega, rezultat straha da će se spirala tišine preliti iz onlajn sveta na međuljudske odnose u realnom svetu. Osim toga, ovo može biti i rezultat toga što ljudi, zahvaljujući onome što pronalaze na internetu, smatraju da imaju bolja saznanja i tačnije informacije o stavovima onih do čijeg im je mišljenja stalo, pa izbegavaju konfrontaciju.

Jedan od razloga ”internet tišine” može biti da nismo bili dobro upoznati sa pravim stavovima naših prijatelja i kolega i da smo se iznenadili njihovim stavovima na internetu, na primer na blogu Protest advokata. Ako je ovo slučaj, onda razlog za tišinu može biti strah da se ne razočaraju prijatelji, da se sa njima ne ulazi u jalove rasprave ili da ih izgubimo u potpunosti.

Neki ljudi možda izbegavaju da se javno oglase sa svojim stavovima, za koje smatraju da su u manjini, jer su svesni da će njihovi tekstovi ostati na internetu u budućnosti, pa im mogu na neki način naneti buduću štetu u komunikaciji sa kolegama, klijentima ili vlastima.

Čest razlog za tišinu je i povremeno onlajn nasilništvo, pretnje i ismevanje od strane neistomišljenika. Ovo su pojave koje smo, na žalost, imali i na našem sajtu i uglavnom ih uspešno eliminisali.

Ivan Milošević

Savetnik za medije AKS i administrator sajta Protest advokata