Vladika

24 aprila, 2013 u rubrici Kolumne

Vladika je, posle patrijarha najviši duhovni dostojanstvenik u hijerarhiji Srpske pravoslavne crkve. On je starešina i vlast na određenoj crkvenoj teritoriji.

Vasilije Kačavenda je vladika. Kako štampa već duže vremena piše on živi u raskoši, u  dvoru, sa pozlaćenim enterijerima i tu sprovodi blud – sa muškom populacijom, uglavnom mlađeg uzrasta. Koliko mlađom i da li tu ima i kojih krivičnih dela – a optužbi svih vrsta je mnogo, trebali bi da utvrde nadležni pravosudni organi. Trebali bi, ali to ne rade, pa vladika na očigled i crkvenih i svetovnih vlasti i celokupne javnosti vlada i dalje.

No, ovde nije reč o eventualnim krivično-pravnim aspektima takvog vladikinog delovanja i propustima onih koji bi time trebali da se bave. Reč je o dvojnom moralu crkve. Kako crkva može s jedne strane da toleriše takvo ponašanje svojih najviših dostojanstvenika a da s druge strane, povodom održavanja gej parada, drži vatrene propovedi, izdaje saopštenja, podstiče protivnike održavanja takvih manifestacija na proteste i nerede svih vrsta i time žestoko uznemirava javno mnenje.

DC, 24.04.2013.