Otimačina na lokalu (2)

6 septembra, 2015 u rubrici Opančarski dnevnik

       4.9.2015. – Prema izveštaju „Tanjuga“ i pisanju „Večernjih novosti“, „Kupac „Niške pivare“, bugarska firma “Kapitalni projekti” obratio se najvišim državnim zvaničnicima i delegaciji EU u Srbiji, jer zbog odluke Privrednog suda mora da vrati imovinu i otpusti radnike“.

       Ne komentarišem sudske odluke u sporovima koji su u toku, ali pretpostavljam da je Sud imao debele razloge da donese jednu takvu odluku, ali neke stvari tu izgledaju čudno. Postupak prodaje firme u stečaju je detaljno regulisan Zakonom o stečaju. Pre prodaje imovine stečajni upravnik je dužan da stečajnom sudiji, odboru poverilaca, poveriocima koji imaju obezbeđeno potraživanje na imovini koja se prodaje i svim onim licima koja su iskazala interes za tu imovinu, bez obzira po kom osnovu, dostavi obaveštenje o nameri, planu prodaje, načinu prodaje, rokovima prodaje i obaveštenje o proceni celishodnosti. Poverioci i druga zainteresovana lica mogu podneti prigovor na predloženu prodaju najkasnije u roku od deset dana pre predloženog datuma prodaje ili prenosa, ako za njega postoji propisan osnov. O prigovoru odlučuje stečajni sudija. Kada kupac isplati cenu – što je, kako se u pomenutim tekstovima navodi, kupac i učinio,  na njega se prenosi pravo svojine na kupljenoj imovini bez obzira na ranije upise i bez tereta, kao i bez ikakvih obaveza nastalih pre izvršene kupoprodaje, uključujući i poreske obaveze i obaveze prema privrednim subjektima pružaocima usluga od opšteg interesa koje se odnose na kupljenu imovinu. Stečajni sudija rešenjem konstatuje da je prodaja izvršena i nalaže, po pravnosnažnosti rešenja, odgovarajućem registru upis prava svojine i brisanje tereta nastalih pre izvršene prodaje, odnosno upis drugih prava stečenih prodajom.

       Ako je sve to tako i sprovedeno – iz teksta proizilazi da jeste, kako je moguće da neko treće lice, pa makar to bio i učesnik na tenderu, sve to poništii i vrati u fazu stečaja?  To su, po pravnu sigurnost stranih ulaganja – a to je ono što nam se najčešće i zamera, mnogo opasne stvari, pa niko, uključujući i sudove, ne bi smeo tome nonšalantno da prilazi, bez razmišljanja o posledicama.

 Dragiša Čolić, 05.09.2015.